First Cargo först inom sin bransch att verifiera sitt hållbarhetsarbete

– Om First Cargo Sweden AB kan göra en egendeklaration enligt den senaste ISO 26000 standarden så kan många fler. Vi ber er anta utmaningen, göra er Due Diligence och bidra till en bättre värld och en spännande framtid, för nuvarande och kommande generationer oavsett art. Planeten är skör och tillhör oss alla, säger Thomas Lindström, vd.

First Cargo erbjuder internationell transport och speditionslösningar till de flesta delar av världen, samt lagring och distribution, och är nu de första inom sin bransch att verifiera sitt hållbarhetsarbete.
– First Cargo Swedens hållbarhetsarbete utgår från de sju principerna i ISO26000 och en hög transparens och god affärsmässig etiskt uppförande kan skönjas inom hela verksamheten, säger Eva Vati, vd och beslutsfattare på VERIFY Agency, som utfört verifieringen.

Höga målsättningar
I den uppdaterade egendeklarationen som är kopplad till den internationella hållbarhetsstandarden ISO26000 ingår numera även de globala hållbarhetsmålen. Av de 17 målen har First Cargo Sweden identifierat mål 3 – God hälsa och välbefinnande, mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, samt mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen, som sina fokusmål.
– Vårt fortsatta engagemang i arbetet med samhällsansvar, transparens och hållbar utveckling tydliggörs i vår egendeklaration kopplad till ISO26000. Här finns stora utmaningar för alla organisationer och vi hoppas fler antar uppgiften för en ljusare framtid. Vi kommer att flytta fram våra mål för att alltid ha något att sträva efter, säger Thomas Lindström, vd.

Affärskritisk konkurrensfördel
Utfärdare av verifieringen är VERIFY Agency of Sweden som är ackrediterade av SWEDAC och först i världen att kunna erbjuda verifieringar av företags påståenden. Exempel på påståenden kan vara egendeklarationer och olika typer av rapporter.
– Allt fler företag hamnar i blåsväder och fälls för greenwashing samtidigt som kraven på hållbarhetsrapportering ökar. Att kunna påvisa sin trovärdighet genom att verifiera sitt företags påståenden och hållbarhetsarbete har därför blivit en affärskritisk konkurrensfördel, säger Eva Vati.

Ny EU-lag kräver verifiering
I det nya CSR-Direktivet, som släpps i juli och träder i kraft nästa år, kommer dessutom rapportering och verifiering av företags hållbarhetsarbete att vara ett krav.
– Kraven ställs inte bara på företagen själva. Bolag ansvarar även för att deras leverantörskedja agerar i enlighet med lagar gällande mänskliga rättigheter och hållbarhet, och vi kan verifiera även den, berättar Eva Vati, vd på VERIFY Agency.
ISO26000 är VERIFY Agencys första verifieringsprogram och det kopplar även till GRI och andra ISO standarder. Deras vision är att kunna bidra till en ökad transparens i organisationer världen över.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More News