Dalarna Science Park kvalitetssäkrar sitt hållbarhetsarbete genom ISO26000 verifiering

Dalarna Science Park har som en av de första Science Park i Sverige verifierat sitt hållbarhetsarbete enligt den internationella hållbarhetsstandarden ISO26000.
– För oss är verifieringen en viktig pulsmätare. Eftersom vi stöttar företag i deras hållbarhetsutveckling så behöver vi ständigt arbeta för att vår organisation ska vara längst fram i hållbarhetsarbetet, säger Angelica Ekholm, vd på Dalarna Science Park.

Dalarna Science Park är en samverkansplattform för företagsutveckling, utvecklingsprojekt och en självklar mötespunkt för Dalarnas innovationskraft. Tillsammans med näringsliv, akademi och samhälle skapar de förutsättningar för en hållbar regional tillväxt och internationell framgång.
– Vi ska föregå med gott exempel och arbeta på ett strukturerat sätt med ständiga förbättringar som också kan följas upp. Genom att vi på Dalarna Science Park verifierar oss kan vi arbeta systematiserat internt samtidigt som vi får viktiga nycklar att också ta med ut till de företag vi arbetar med, säger Angelica Ekholm, vd på Dalarna Science Park.

Kvalitetssäkrar hållbarhetsarbetet
ISO26000 är en internationell hållbarhetsstandard som fokuserar på organisationers samhällsansvar; social-, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Då ISO26000 inte är en kravstandard utan en guidande standard så innebär det att man inte kan certifiera sig mot standarden. I stället kan man verifiera egendeklarationen som är kopplad till standarden, i vilken även de globala hållbarhetsmålen ingår.
– En verifierad egendeklaration blir mer trovärdig. Det är också ett sätt att kvalitetssäkra företagens och organisationernas hållbarhetsarbete, berättar Eva Vati, vd och beslutsfattare på VERIFY Agency som utfärdat verifieringen.
Att arbeta med ISO26000 hjälper företag att skapa en struktur för förbättringsarbete.
– Genom att göra egendeklarationen har vi på Dalarna Science Park bättre insikt om vårt hållbarhetsarbete och vilka förbättringar vi kan – och ska – göra, förklarar Annelie Strömberg, hållbarhetsstrateg och projektledare på Dalarna Science Park.

Bidrar till transparens och trovärdighet
En verifiering fokuserar på att bekräfta påståenden, tex hållbarhetsrapporter och egendeklarationer. Fördelen med en verifiering, till skillnad från en certifiering, är att företaget kan belysa sina unika styrkor och hållbarhetsarbete, i stället för att enbart fokusera på överrensstämmelse med standarder, förklarar Eva Vati och tillägger;
– Genom att bli verifierade kan verksamheters hållbarhetsarbete redovisas på ett mer transparent och tillförlitligt sätt och man undviker grönmålning. Detta kommer bli allt viktigare för företag i takt med en alltmer reglerad marknad, såsom exempelvis EU:s nya hållbarhetsdirektiv Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

VERIFY Agency är ackrediterade av SWEDAC och är först i världen med att kunna erbjuda verifieringar av företags påståenden. Exempel på påståenden kan vara egendeklarationer och olika typer av rapporter.

 

Angelica Ekholm, vd på Dalarna Science Park.

 

Dalarna Science Park.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More News