FrontPac sätter ännu en kvalitetsstämpel på sitt hållbarhetsarbete genom att bli ISO26000 – verifierade

FrontPac har som en av de första förpackningsbolagen i Sverige verifierat sitt hållbarhetsarbete enligt den internationella hållbarhetsstandarden ISO26000.
– För oss är verifieringen ett viktigt kvitto på att vår personal har tagit hållbarhet till sitt hjärta och driver organisationen i denna riktning, säger Martin Enocson, vd på FrontPac.

Sedan 1982 har FrontPac tillverkat säljande och skyddande förpackningar i kartong och wellpapp och är en komplett förpackningsproducent, från papper på rulle via egen konvertering till färdig förpackning. Att göra det med ett hållbart ansvarstagande har alltid varit naturligt för dem.

FrontPac finns i Arlöv strax utanför Malmö och är idag cirka 160 anställda och har en omsättning på över 400 miljoner SEK.

Hållbarhet integrerad i verksamheten
– Hållbarhet måste ses med ett helhetsperspektiv. Det är lätt att göra rätt i någon del, men ökar detta den övergripande hållbarheten? Hållbarhet ingår i allt vårt arbete. Från hur vi väljer elleverantör, designfasen när papper väljs, hur förpackningen skickas till kunden till hur den ska återvinnas, berättar Martin Enocson.

Kvalitetssäkrar hållbarhetsarbetet
ISO26000 är en internationell hållbarhetsstandard som fokuserar på organisationers samhällsansvar; social-, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Då ISO26000 inte är en kravstandard utan en guidande standard så innebär det att företag inte kan certifiera sig mot standarden. I stället kan man verifiera egendeklarationen som är kopplad till standarden, i vilken även de globala hållbarhetsmålen ingår.

– En verifierad egendeklaration blir mer trovärdig. Det är också ett sätt att kvalitetssäkra företagens och organisationernas hållbarhetsarbete, berättar Eva Vati, vd och beslutsfattare på VERIFY Agency som utfärdat verifieringen.

Att arbeta med ISO26000 hjälper företag att skapa en struktur för förbättringsarbete.

– Vi tar vårt hållbarhetsarbete på allvar och det är oerhört viktigt för oss att vårt strategiska arbete får det här erkännandet. Vi har alltid varit transparanta och öppna så verifieringen var en självklarhet, säger Marijeta Ristic, QEHS chef på FrontPac

Bidrar till transparens och trovärdighet
En verifiering fokuserar på att bekräfta påståenden, tex hållbarhetsrapporter och egendeklarationer. Fördelen med en verifiering, till skillnad från en certifiering, är att företaget kan belysa sina unika styrkor och hållbarhetsarbete, i stället för att enbart fokusera på överrensstämmelser med standarder, förklarar Eva Vati och tillägger;
– Genom att bli verifierade kan verksamheters hållbarhetsarbete redovisas på ett mer transparent och tillförlitligt sätt och man undviker grönmålning. Detta kommer bli allt viktigare för företag i takt med en alltmer reglerad marknad, såsom exempelvis EU:s nya hållbarhetsdirektiv ”Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)”.

– Vi är stolta över att göra vackra förpackningar som ökar våra kunders försäljning. Vi har fortfarande en lång väg att gå och vi kommer att fortsätta att integrera detta tankesätt i alla våra beslut. Som alla förbättringar drivs den av engagemang och entusiasm. Vi har personal som tar detta till sitt hjärta och driver organisationen i den här riktningen och det ger denna verifiering kvitto på, säger Martin Enocson.

VERIFY Agency är ackrediterade av SWEDAC och är först i världen med att kunna erbjuda verifieringar av företags påståenden. Exempel på påståenden kan vara egendeklarationer och olika typer av rapporter.

VD Martin Enocson

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More News