VERIFY Agency in the

Media

aPak har re-verifierat sitt hållbarhetsarbete

Förra året var förpackningsföretag aPak det första företaget i världen att verifiera sitt hållbarhetsarbete enligt den internationella hållbarhetsstandarden ISO26000. Nu har de tagit ytterligare ett steg och re-verifierat sitt hållbarhetsarbete. aPak har som mål att

Läs mer »

Minc has re-verified its sustainability work

Last year Minc was the first incubator in the world to be verified for its sustainability work according to the international sustainability standard ISO26000. Now they have taken it one step further and have re-verified

Läs mer »

aPak har re-verifierat sitt hållbarhetsarbete

Förra året var förpackningsföretag aPak det första företaget i världen att verifiera sitt hållbarhetsarbete enligt den internationella hållbarhetsstandarden ISO26000. Nu har de tagit ytterligare ett steg och re-verifierat sitt hållbarhetsarbete. aPak har som mål att

Läs mer »

Minc has re-verified its sustainability work

Last year Minc was the first incubator in the world to be verified for its sustainability work according to the international sustainability standard ISO26000. Now they have taken it one step further and have re-verified

Läs mer »