Econopack har verifierat sitt hållbarhetsarbete

– Att Econopack nu verifierat sig känns fantastiskt roligt och som en mycket viktig milstolpe i vårt hållbarhetsarbete. Att arbeta för en hållbar framtid är en självklarhet för oss som bolag, men genom processen med egendeklarationen blir vi ännu mer transparenta och visar att vårt hållbarhetsarbete faktiskt ger konkreta resultat. Jag ser verifieringen som startskottet på en utmanande och otroligt viktigt resa som Econopack skall göra framöver och jag ser fram emot att fortsätta driva utvecklingen mot en hållbar framtid, berättar Markus Hansson, vd på Econopack. 

För förpackningsföretaget Econopack har det alltid varit viktigt att bedriva en hållbar verksamhet som genomsyra hela företaget, från transport och återvinning till byggnation och drift. De har integrerat hållbarhet och de globala målen för hållbar utveckling i sin affärsstrategi och affärsmodell, och har nu även tagit steget att verifiera sitt hållbarhetsarbete.

Påverkar även sina leverantörer
Econopack har, liksom många andra företag, även goda möjligheter att påverka sina kunder och leverantörer i rätt riktning, vilket de också gör.
– Några goda initiativ som är värda att nämna är att Econopack planerar leverantörsworkshops för att öka kunskapsnivå och samarbete med sina leverantörer. Företaget har även initierat aktiviteter kopplade till att säkerställa ett hälsosamt liv och främja välbefinnande för all personal, säger Eva Vati, vd och beslutsfattare på VERIFY Agency, som utfört verifieringen.

Affärskritisk konkurrensfördel
VERIFY Agency of Sweden är ackrediterade av SWEDAC och först i världen att kunna erbjuda verifieringar av företags påståenden. Exempel på påståenden kan vara egendeklarationer och olika typer av rapporter.
– Allt fler företag hamnar i blåsväder och fälls för greenwashing samtidigt som kraven på hållbarhetsrapportering ökar. Att kunna påvisa sin trovärdighet genom att verifiera sitt företags påståenden och hållbarhetsarbete har därför blivit en affärskritisk konkurrensfördel, säger Eva Vati.

Ny EU-lag kräver verifiering
I det nya CSR-Direktivet, som släpps i höst och träder i kraft nästa år, kommer dessutom rapportering och verifiering av företags hållbarhetsarbete att vara ett krav.
– Kraven ställs inte bara på företagen själva. Bolag ansvarar även för att deras leverantörskedja agerar i enlighet med lagar gällande mänskliga rättigheter och hållbarhet, och vi kan verifiera även den, berättar Eva Vati, vd på VERIFY Agency.
ISO26000 är VERIFY Agencys första verifieringsprogram och det kopplar även till GRI och andra ISO standarder. VERIFY Agencys vision är att kunna bidra till en ökad transparens i organisationer världen över.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More News