aPak har re-verifierat sitt hållbarhetsarbete

Förra året var förpackningsföretag aPak det första företaget i världen att verifiera sitt hållbarhetsarbete enligt den internationella hållbarhetsstandarden ISO26000. Nu har de tagit ytterligare ett steg och re-verifierat sitt hållbarhetsarbete. aPak har som mål att nå netto noll utsläpp i den egna verksamheten till 2030 och i hela värdekedjan till 2050.

– Att aPak var först i världen med verifieringen 2021 kändes fantastiskt, men det känns minst lika roligt att vi nu re-verifierat oss.  Det visar på en långsiktighet och kontinuitet i vårt hållbarhetsarbete som jag är väldigt stolt över, säger Evelina Lindgren, vd på aPak.

Involverar sina anställda
– aPak är ett företag som andas hållbarhet och som går i bräschen för andra svenska företag när det kommer till att förankra hållbarhet i såväl kärnverksamhet som i samhälleligt engagemang, säger Eva Vati, grundare av och VD på VERIFY Agency, som har utfärdat verifieringen.
– Det är inspirerande att se hur de arbete med att få med alla sina anställda involverade i hållbarhetsarbetet i ett tidigt skede och hur man arbetar för att få alla medarbetare att tala samma hållbarhetsspråk och ta ägarskap för deras handlingsplan, tillägger Eva Vati.

Stärker företags konkurrenskraft
ISO26000 är en internationell standard som fokuserar på organisationers samhällsansvar, inklusive social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Sverige har som första land i världen ratificerat standarden och tagit med de globala hållbarhetsmålen i den tillhörande egendeklarationen.
– Vi märker ett stort intresse bland organisationer att få sitt hållbarhetsarbete verifierat eftersom det gör att de blir transparenta och trovärdiga, vilket stärker deras konkurrenskraft och bidrar till att framtidssäkra deras organisation, berättar Eva Vati.

Nya EU-direktivet kräver verifiering
Intresset förväntas också öka på grund av det nya CSR-direktivet från EU som släpps i höst och träder i kraft den 1 januari nästa år, eftersom det kräver att företagen verifierar inte bara sina finansiella rapporter utan även sina hållbarhetsrapporter.
– En verifiering varar 1 år, sedan behöver du som organisation verifiera om den för att fortsätta vara transparent och trovärdig, och det är vad aPak har gjort nu, förklarar Eva Vati.

Ackrediterade för att verifiera organisationers påståenden
VERIFY Agency är det första företaget i världen som har ackrediterats för att verifiera organisationens påståenden enligt den internationella standarden ISO17029. Denna standard kan användas för att verifiera och bekräfta riktigheten i uttalanden och påståenden från organisationer och företag. Exempel på uttalanden kan vara egendeklarationer och olika sorters rapporter.
– VERIFY Agency är därmed också det första företaget i världen som erbjuder verifiering av egendeklarationen kopplad till ISO26000, vilket är vårt första program, och fler program kommer att komma, berättar Eva Vati.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More News